กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 156,844.2038,000.0075.8 %5,804.911,484.4074.4 %
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน12,209.796,544.3246.4 %315.0176.9475.6 %
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง14,905.005,243.2864.8 %1,069.51592.2644.6 %
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ยุบหน่วยงาน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 183,959 49,788 0.00 % 7,189 2,154 0.00 %