กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 133,148.34118,323.0011.1 %5.06,295.80872.6286.1 %5.0
รวม 133,148 118,323 11.13 % 6,296 873 86.14 %