กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 371,875.13110,065.0070.4 %5.07,512.071,291.7082.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี0.005,551.870.0 %0.00.00761.420.0 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)5,887.765,774.661.9 %0.51,975.81113.4894.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี0.000.000.0 %0.00.001,398.400.0 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร0.006,033.080.0 %0.00.00628.900.0 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,659.973,709.5034.5 %5.02,093.420.000.0 %0.0
รวม 383,423 119,549 0.00 % 9,488 1,405 0.00 %