กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 377,019.78283,324.0024.9 %5.05,545.40701.7587.3 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,144.58929.0018.8 %5.063.6468.71-8.0 %0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว1,623.59336.0079.3 %5.053.7250.885.3 %2.5
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,578.05621.0060.6 %5.082.9342.7948.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,584.70298.0081.2 %5.093.9119.4879.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,299.80584.0074.6 %5.061.6171.25-15.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,516.93355.0076.6 %5.062.1287.36-40.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,625.49185.0088.6 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,140.49738.0035.3 %5.021.841.0095.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,540.241.0099.9 %5.022.3221.672.9 %1.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,140.491,303.00-14.2 %0.017.4130.00-72.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,678.895,246.20-95.8 %0.052.8873.11-38.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,357.73364.0084.6 %5.059.3770.63-19.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,561.43547.0065.0 %5.050.0961.08-21.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,608.01789.0050.9 %5.067.9635.6347.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,608.01331.0079.4 %5.034.6345.54-31.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,636.07245.5085.0 %5.038.4568.73-78.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,712.70360.0079.0 %5.051.5498.86-91.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,585.62388.0075.5 %5.043.2753.94-24.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,551.76979.0036.9 %5.053.7971.82-33.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,447.651.0099.9 %5.061.4974.10-20.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,593.923,953.00-52.4 %0.054.8335.9234.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,917.15857.0055.3 %5.053.0864.63-21.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,579.98644.0059.2 %5.055.7669.11-23.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,547.41628.0059.4 %5.069.2887.03-25.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี2,046.61580.0071.7 %5.058.2146.6919.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,479.501.0099.9 %5.058.6468.33-16.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,595.44185.0088.4 %5.046.1449.74-7.8 %0.0
รวม 422,722 304,773 27.90 % 6,984 2,171 68.92 %