กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 389,031.13283,324.0027.2 %5.05,545.40701.7587.3 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,112.77929.0016.5 %5.063.6468.71-8.0 %0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว1,695.48336.0080.2 %5.053.7250.885.3 %2.5
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.0042.790.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,631.31298.0081.7 %5.093.9119.4879.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,565.52355.0077.3 %5.062.1287.36-40.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,185.46738.0037.7 %5.021.841.0095.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,688.595,246.20-95.1 %0.052.8873.11-38.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,630.32547.0066.4 %5.050.0961.08-21.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)0.00331.000.0 %0.00.0045.540.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,519.88245.5083.8 %5.0703.0068.7390.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,767.55360.0079.6 %5.051.5498.86-91.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,636.41388.0076.3 %5.043.2753.94-24.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,596.91979.0038.7 %5.053.7971.82-33.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,511.991.0099.9 %5.061.4974.10-20.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง0.000.000.0 %0.00.0035.920.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี2,001.73857.0057.2 %5.053.0864.63-21.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,608.19644.0060.0 %5.055.7669.11-23.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,615.93628.0061.1 %5.069.2887.03-25.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,666.08185.0088.9 %5.046.1449.74-7.8 %0.0
รวม 18,418 10,013 0.00 % 704 778 0.00 %