กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมอุตุนิยมวิทยา 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,666.08185.0088.9 %46.1449.74-7.8 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,529.221.0099.9 %61.4974.10-20.5 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,630.320.000.0 %50.0961.08-21.9 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,608.19644.0060.0 %55.7669.11-23.9 %
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,112.77929.0016.5 %63.6468.71-8.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี0.000.000.0 %0.0042.790.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,565.52355.0077.3 %62.1287.36-40.6 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,767.55360.0079.6 %51.5462.76-21.8 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,636.41388.0076.3 %43.2753.94-24.7 %
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,615.93628.0061.1 %69.2887.03-25.6 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 12,502 3,490 0.00 % 503 614 0.00 %