สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ141,834.8179,000.0044.3 %5.07,290.08817.5088.8 %5.0
รวม 141,835 79,000 44.30 % 7,290 818 88.79 %