สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน110,025.9252,974.4351.9 %5,223.350.000.0 %
รวม 110,026 52,974 51.85 % 0 0 0.00 %