สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน110,025.9252,974.4351.9 %5.05,223.35240.8395.4 %5.0
รวม 110,026 52,974 51.85 % 5,223 241 95.39 %