สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน106,623.0652,974.4350.3 %5.05,223.35240.8395.4 %5.0
รวม 106,623 52,974 50.32 % 5,223 241 95.39 %