กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ99,209.8534,918.0064.8 %5.05,279.63909.7382.8 %5.0
รวม 99,210 34,918 64.80 % 5,280 910 82.77 %