กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ96,141.5134,918.0063.7 %5.05,279.63909.7382.8 %5.0
รวม 96,142 34,918 63.68 % 5,280 910 82.77 %