กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน101,591.0630,535.0069.9 %5.05,570.412,313.0758.5 %5.0
รวม 101,591 30,535 69.94 % 5,570 2,313 58.48 %