กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมธุรกิจพลังงาน104,833.3330,535.0070.9 %5,570.412,313.0758.5 %
รวม 104,833 30,535 70.87 % 5,570 2,313 58.48 %