กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน156,242.810.000.0 %8,268.720.000.0 %
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %