สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน111,386.6258,893.0047.1 %5.05,542.271,022.6381.5 %5.0
รวม 111,387 58,893 47.13 % 5,542 1,023 81.55 %