สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน107,941.6758,893.0045.4 %5.05,542.271,022.6381.5 %5.0
รวม 107,942 58,893 45.44 % 5,542 1,023 81.55 %