สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์188,601.88100,089.3946.9 %5.05,511.001,556.7371.8 %5.0
รวม 188,602 100,089 46.93 % 5,511 1,557 71.75 %