สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์182,768.81100,089.3945.2 %5.05,511.001,556.7371.8 %5.0
รวม 182,769 100,089 45.24 % 5,511 1,557 71.75 %