กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ210,891.28158,716.6924.7 %5.06,705.391,915.8371.4 %5.0
รวม 210,891 158,717 24.74 % 6,705 1,916 71.43 %