กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน176,685.56151,888.9514.0 %5.07,027.444,548.1535.3 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)8,805.094,964.0043.6 %5.0803.713,784.48-370.9 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,261.212,662.0318.4 %5.01,006.362,427.03-141.2 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาญจนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดจันทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยนาท0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงราย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตรัง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครนายก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครปฐม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครพนม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครสวรรค์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนนทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนราธิวาส0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดน่าน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบึงกาฬ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปทุมธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปัตตานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพะเยา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพังงา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพัทลุง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิจิตร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบูรณ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแพร่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดภูเก็ต0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมหาสารคาม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ด0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระนอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำพูน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสกลนคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสตูล0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรปราการ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสงคราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสาคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระแก้ว0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสิงห์บุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุโขทัย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอ่างทอง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอำนาจเจริญ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุตรดิตถ์0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุทัยธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานการค้าภายในฉะเชิงเทรา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม0.00783.000.0 %0.00.001,156.740.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,523.70658.0073.9 %5.0710.79432.2539.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,753.63539.0080.4 %5.0680.541,079.13-58.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,671.26636.0076.2 %5.0732.661,810.17-147.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,567.94450.0082.5 %5.0719.441,502.60-108.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,758.030.000.0 %0.0842.993,238.50-284.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา0.00172.000.0 %0.00.001,987.400.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,630.55352.0086.6 %5.0587.110.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร0.00315.900.0 %0.00.001,026.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต2,730.44622.0077.2 %5.0395.84196.6550.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่0.00783.000.0 %0.00.00769.350.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,558.72663.0074.1 %5.0145.97475.00-225.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก2,951.220.000.0 %0.0745.821,043.13-39.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 202,106 162,114 0.00 % 11,537 18,587 0.00 %