กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 144,511.1490,012.8637.7 %5.05,573.54856.0484.6 %5.0
รวม 144,511 90,013 37.71 % 5,574 856 84.64 %