กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 173,520.89149,294.5514.0 %5.06,642.861,675.3974.8 %5.0
รวม 173,521 149,295 13.96 % 6,643 1,675 74.78 %