กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า216,231.16223,222.89-3.2 %0.06,749.162,618.1761.2 %5.0
รวม 216,231 223,223 -3.23 % 6,749 2,618 61.21 %