กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ205,359.73184,295.2010.3 %5.06,549.061,482.2477.4 %5.0
รวม 205,360 184,295 10.26 % 6,549 1,482 77.37 %