กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ199,008.41184,295.207.4 %3.56,549.061,482.2477.4 %5.0
รวม 199,008 184,295 7.39 % 6,549 1,482 77.37 %