สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย334,045.75207,313.0037.9 %5.012,327.146,375.5648.3 %5.0
รวม 334,046 207,313 37.94 % 12,327 6,376 48.28 %