สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย323,714.44207,313.0036.0 %5.012,327.146,375.5648.3 %5.0
รวม 323,714 207,313 35.96 % 12,327 6,376 48.28 %