กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 518,961.47477,790.007.9 %3.512,333.397,335.0040.5 %5.0
รวม 518,961 477,790 7.93 % 12,333 7,335 40.53 %