กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 515,483.03477,790.007.3 %3.510,835.727,335.0032.3 %5.0
รวม 515,483 477,790 7.31 % 10,836 7,335 32.31 %