กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 221,336.05134,660.1339.2 %5.07,011.806,518.557.0 %3.5
รวม 221,336 134,660 39.16 % 7,012 6,519 7.03 %