กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 215,958.09109,770.0049.2 %5.07,011.803,567.5049.1 %5.0
รวม 215,958 109,770 49.17 % 7,012 3,568 49.12 %