กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย174,607.59119,000.0031.8 %5.06,642.863,689.2344.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี11,928.9510,159.8614.8 %5.02,015.941,743.5313.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย10,407.807,981.1323.3 %5.01,589.601,488.946.3 %3.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท9,515.1013,696.00-43.9 %0.01,584.58422.1073.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,111.287,571.0031.9 %5.01,208.43901.5525.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต11,795.687,141.6339.5 %5.01,265.27820.8035.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี11,787.238,935.5024.2 %5.01,563.17804.2048.6 %5.0
รวม 241,154 174,485 27.65 % 15,870 9,870 37.80 %