กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 346,371.94157,117.0054.6 %5.07,630.885,147.0032.6 %5.0
รวม 346,372 157,117 54.64 % 7,631 5,147 32.55 %