กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 357,426.38157,117.0056.0 %5.07,630.885,147.0032.6 %5.0
รวม 357,426 157,117 56.04 % 7,631 5,147 32.55 %