กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม105,491.7228,025.0073.4 %5.05,163.94775.7785.0 %5.0
รวม 105,492 28,025 73.43 % 5,164 776 84.98 %