สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม173,705.73156,788.639.7 %4.56,517.792,700.2058.6 %5.0
รวม 173,706 156,789 9.74 % 6,518 2,700 58.57 %