กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 943,686.50126,159.0086.6 %5.06,883.613,477.2749.5 %5.0
รวม 943,687 126,159 86.63 % 6,884 3,477 49.48 %