กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 103,609.5335,316.3465.9 %5.05,589.171,692.8069.7 %5.0
รวม 103,610 35,316 65.91 % 5,589 1,693 69.71 %