กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 690,892.44276,000.0060.1 %5.041,577.105,617.0086.5 %5.0
รวม 690,892 276,000 60.05 % 41,577 5,617 86.49 %