กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 712,942.19276,000.0061.3 %5.041,577.105,617.0086.5 %5.0
รวม 712,942 276,000 61.29 % 41,577 5,617 86.49 %