กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน23,784.0811,000.0053.8 %5.05,282.76801.5684.8 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ103,324.8531,024.7370.0 %5.01,523.641,174.5322.9 %5.0
รวม 103,447 31,025 0.00 % 1,531 1,175 0.00 %