กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน23,048.4911,000.0052.3 %5.05,282.76801.5684.8 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ100,129.2331,024.7369.0 %5.01,523.641,174.5322.9 %5.0
รวม 123,178 42,025 65.88 % 6,806 1,976 70.97 %