กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 148,087.70109,860.0025.8 %5.06,524.041,076.2383.5 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 27,257.7314,980.0045.0 %5.0552.30801.66-45.1 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 506,610.38132,235.0073.9 %5.0525.94148.1771.8 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง168,635.665,395.0096.8 %5.02,377.21649.7172.7 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง103,675.9775,979.0026.7 %5.01,795.87800.2455.4 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม127,042.47380,285.00-199.3 %0.02,254.62790.0065.0 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร130,226.92146,687.00-12.6 %0.02,806.464,170.90-48.6 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี93,936.5165,665.0030.1 %5.01,072.20584.7645.5 %5.0
รวม 1,305,473 931,086 28.68 % 17,909 9,022 49.62 %