กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทสญ.ธนบุรี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำกลางคลองเปรม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี0.0065,665.000.0 %0.00.00584.760.0 %0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %