กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 442,621.72265,724.0040.0 %5.08,909.698,139.298.6 %4.0
รวม 442,622 265,724 39.97 % 8,910 8,139 8.65 %