สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 102,630.2033,741.6567.1 %5.05,004.48903.1682.0 %5.0
รวม 102,630 33,742 67.12 % 5,004 903 81.95 %