สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 51,206.640.000.0 %5,839.30251,803.30-4,212.2 %
รวม 0 0 0.00 % 5,839 251,803 -4,212.22 %