สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 49,622.9342,941.0513.5 %5.05,839.302,643.6554.7 %5.0
รวม 49,623 42,941 13.47 % 5,839 2,644 54.73 %