สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 51,206.6442,941.0516.1 %5.05,839.30251,803.30-4,212.2 %0.0
รวม 51,207 42,941 16.14 % 5,839 251,803 -4,212.22 %