สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 179,543.4599,936.0044.3 %5.07,002.4213,693.35-95.6 %0.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)5,000.861,858.0062.8 %5.0342.2960.8282.2 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)17,924.9546,000.00-156.6 %0.06,500.807,114.54-9.4 %0.0
รวม 202,469 147,794 27.00 % 13,846 20,869 -50.73 %