สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)0.001,858.000.0 %0.00.0060.820.0 %0.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)0.0046,000.000.0 %0.00.007,116.250.0 %0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %