สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน155,805.66162,890.00-4.5 %0.06,020.651,335.0077.8 %5.0
รวม 155,806 162,890 -4.55 % 6,021 1,335 77.83 %