กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน319,966.19323,147.50-1.0 %0.08,303.123,022.9763.6 %5.0
รวม 319,966 323,148 -0.99 % 8,303 3,023 63.59 %