กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน330,177.88323,147.502.1 %1.08,303.123,022.9763.6 %5.0
รวม 330,178 323,148 2.13 % 8,303 3,023 63.59 %