กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน282,261.00124,485.0055.9 %5.06,236.39489.2592.2 %5.0
รวม 282,261 124,485 55.90 % 6,236 489 92.15 %