กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน273,531.28124,485.0054.5 %5.06,236.39489.2592.2 %5.0
รวม 273,531 124,485 54.49 % 6,236 489 92.15 %