กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน258,260.23102,000.0060.5 %5.06,098.823,363.7544.8 %5.0
รวม 258,260 102,000 60.50 % 6,099 3,364 44.85 %