สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)212,967.19382,370.00-79.5 %0.09,453.732,842.1869.9 %5.0
รวม 212,967 382,370 -79.54 % 9,454 2,842 69.94 %