สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)224,815.30225,897.00-0.5 %0.07,993.582,842.1864.4 %5.0
รวม 224,815 225,897 -0.48 % 7,994 2,842 64.44 %