สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม312,261.28238,000.0023.8 %5.05,642.322,607.7553.8 %5.0
รวม 312,261 238,000 23.78 % 5,642 2,608 53.78 %