กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 89,371.351,166.0098.7 %5.04,932.571,397.5671.7 %5.0
รวม 89,371 1,166 98.70 % 4,933 1,398 71.67 %