กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 101,093.9951,281.0049.3 %5.05,123.301,693.0067.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน8,380.771,701.6079.7 %5.0483.0734.6992.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,424.67154.0097.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก14,318.897,965.6644.4 %5.0592.09297.0049.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,427.377,061.0025.1 %5.0952.30111.1888.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น13,804.098,467.9938.7 %5.03,412.81187.6094.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม13,131.222,538.4080.7 %5.0512.2941.4591.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา18,754.337,436.7660.3 %5.0669.30263.2260.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,042.55728.0090.9 %5.0281.06103.8763.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,565.665,072.0047.0 %5.0569.2993.4783.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่15,143.6015,547.80-2.7 %0.02,272.32219.1990.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,619.861,010.0086.7 %5.01,146.451.9599.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,164.984,293.6867.4 %5.0462.1735.3492.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช10,469.705,538.0047.1 %5.0839.9270.2791.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน12,752.30779.9093.9 %5.0938.20105.1288.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,138.151,431.0082.4 %5.01,252.61127.2189.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง18,015.3218,022.99-0.0 %0.01,315.57208.0584.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,350.371,500.0084.0 %5.0248.9895.6461.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร39,255.7291,480.00-133.0 %0.01,354.0885.5093.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี29,177.267,657.3673.8 %5.0952.28599.6937.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,839.612,643.0070.1 %5.0285.5122.0992.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0718.6219.4497.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,934.454,372.0051.1 %5.0561.41129.5776.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,149.113,429.1678.8 %5.0699.33242.2565.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,981.36623.0089.6 %5.01,230.1232.7797.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด10,949.985,196.0052.5 %5.01,987.75118.1994.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,705.983,462.0067.7 %5.0408.0457.0086.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง15,337.1323,262.00-51.7 %0.02,958.49102.4696.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,004.131,394.0084.5 %5.0243.299.0096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 11,373.591,336.6188.2 %5.0367.08135.1463.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,427.562,267.4664.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์21,186.2311,969.0043.5 %5.02,602.66246.6090.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี10,606.7815,357.00-44.8 %0.0443.4255.4887.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์10,830.224,655.8157.0 %5.01,230.23134.4189.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย9,280.463,809.1959.0 %5.0441.4534.0692.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป15,551.4225,549.00-64.3 %0.028,770.2690.0099.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,347.61438.0094.8 %5.0284.04120.3457.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี10,479.143,237.4869.1 %5.02,564.68114.0095.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง12,586.909,358.8025.6 %5.0714.00160.0077.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก9,812.322,019.0079.4 %5.0856.22162.0081.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี7,519.661,486.7580.2 %5.0196.80140.7228.5 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,132.961,230.0087.9 %5.0537.15218.5059.3 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,665.154,660.0039.2 %5.01,295.531.0099.9 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,776.7313,017.60-92.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,695.231,655.0578.5 %5.0709.3340.6894.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,562.35942.0087.5 %5.05,358.99113.3197.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,658.742,616.9160.7 %5.0614.8771.5288.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,672.7256,670.00-203.5 %0.0722.60135.0081.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,651.083,749.5233.6 %5.0167.641.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,028.916,737.5016.1 %5.01,151.781.0099.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,555.661,939.0074.3 %5.0764.53247.6867.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,665.751,992.0074.0 %5.0659.160.9599.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา6,709.111,171.0082.5 %5.0305.0493.9669.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี5,763.721,116.3080.6 %5.09,459.281.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 3,068.751,986.0035.3 %5.056,559.3171.8499.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,839.503,000.0056.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 6,403.763,981.6037.8 %5.018,648.81326.2998.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา74,666.243,288.0095.6 %5.0879.2057.0093.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,306.203,474.00-50.6 %0.017,096.7135.0999.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม4,877.892,394.0050.9 %5.019,178.5579.0599.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,570.691,920.0025.3 %5.08,694.600.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 7,472.181,077.1285.6 %5.0386.9817.7295.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช3,727.052,782.5625.3 %5.037,514.6365.2699.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,242.694,556.0044.7 %5.01,252.4457.6295.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี3,155.514,280.00-35.6 %0.023,427.9471.0999.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,759.248,730.48-83.4 %0.0604.7158.4490.3 %5.0
รวม 819,562 504,499 38.44 % 276,931 8,265 97.02 %