กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กรมศิลปากร 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป16,047.7425,549.00-59.2 %28,770.2690.0099.7 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก14,775.887,965.6646.1 %592.09297.0049.8 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,291.500.000.0 %243.290.000.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,178.303,462.0069.0 %408.0457.0086.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี30,464.497,657.3674.9 %952.28599.6937.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง12,953.079,358.8027.7 %714.00160.0077.6 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า0.000.000.0 %0.000.000.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี10,915.3415,357.00-40.7 %443.4255.4887.5 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์21,564.5611,969.0044.5 %2,602.66246.6090.5 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา17,440.917,436.7657.4 %669.30263.2260.7 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม13,513.222,538.4081.2 %512.2941.4591.9 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,496.67438.0094.8 %284.04120.3457.6 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,649.851,500.0084.5 %248.9895.6461.6 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี0.004,372.000.0 %0.00129.570.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง15,448.2723,262.00-50.6 %2,958.49102.4696.5 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก9,883.432,019.0079.6 %856.22162.0081.1 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,462.157,061.0025.4 %952.30111.1888.3 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช0.000.000.0 %0.000.000.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่15,201.4015,547.80-2.3 %2,272.32219.1990.4 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน8,519.301,701.6080.0 %483.0734.6992.8 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย9,389.213,809.1959.4 %441.4534.0692.3 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน13,002.34779.9094.0 %938.20105.1288.8 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น13,963.378,467.9939.4 %3,412.81187.6094.5 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง17,404.5718,022.99-3.6 %1,289.41208.0583.9 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี10,754.910.000.0 %2,564.680.000.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,199.795,196.0053.6 %1,987.75118.1994.1 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,577.313,429.1679.3 %699.33242.2565.4 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,139.96623.0089.9 %1,230.1232.7797.3 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,159.424,655.8158.3 %1,230.23134.4189.1 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 11,714.381,336.6188.6 %367.08135.1463.2 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช10,666.505,538.0048.1 %839.9270.2791.6 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,793.040.000.0 %1,146.450.000.0 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,853.345,072.0048.5 %569.2994.4283.4 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,258.354,293.6867.6 %462.1735.3492.4 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช19,268.660.000.0 %722.60135.0081.3 %
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,839.881,655.0578.9 %709.3340.6894.3 %
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,973.8713,017.60-86.7 %5,319.751.00100.0 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,672.653,749.5233.9 %167.641.0099.4 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,209.346,737.5017.9 %1,151.781.0099.9 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,895.430.000.0 %659.161.0099.8 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,727.381,939.0074.9 %764.53247.6867.6 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา6,791.591,171.0082.8 %305.0493.9669.2 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,954.682,616.9162.4 %614.8771.5288.4 %
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,782.34942.0087.9 %5,358.99113.3197.9 %
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช3,797.112,782.5626.7 %37,514.6365.2699.8 %
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 7,766.781,077.1286.1 %386.9817.7295.4 %
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา76,646.033,288.0095.7 %879.2057.0093.5 %
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,777.408,730.48-82.7 %604.7158.4490.3 %
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี3,295.754,280.00-29.9 %23,427.9471.0999.7 %
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 3,160.701,986.0037.2 %56,559.3171.8499.9 %
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,485.124,556.0046.3 %1,252.4457.6295.4 %
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,647.721,900.0028.2 %8,694.600.000.0 %
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,358.023,474.00-47.3 %17,096.7135.0999.8 %
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ0.000.000.0 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,868.394,660.0040.8 %1,295.531.0099.9 %
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,587.21154.0097.2 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
รวม 554,185 272,764 0.00 % 211,979 5,195 0.00 %