กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 104,320.4051,281.0050.8 %5.05,123.301,693.0067.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน8,519.301,701.6080.0 %5.0483.0734.6992.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,587.21154.0097.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก14,775.887,965.6646.1 %5.0592.09297.0049.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,462.157,061.0025.4 %5.0952.30111.1888.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น13,963.378,467.9939.4 %5.03,412.81187.6094.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม13,513.222,538.4081.2 %5.0512.2941.4591.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา19,299.917,436.7661.5 %5.0669.30263.2260.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,071.69728.0091.0 %5.0281.06103.8763.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,853.345,072.0048.5 %5.0569.2994.4283.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่15,201.4015,547.80-2.3 %0.02,272.32219.1990.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,793.041,010.0087.0 %5.01,146.451.9599.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,258.354,293.6867.6 %5.0462.1735.3492.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช10,666.505,538.0048.1 %5.0839.9270.2791.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน13,002.34779.9094.0 %5.0938.20105.1288.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,377.511,431.0082.9 %5.01,252.61127.2189.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง17,404.5718,022.99-3.6 %0.01,289.41208.0583.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,649.851,500.0084.5 %5.0248.9895.6461.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร40,508.5691,480.00-125.8 %0.01,354.0890.0093.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี30,464.497,657.3674.9 %5.0952.28599.6937.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,229.592,643.0071.4 %5.0285.5122.0992.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช9,106.011.00100.0 %5.0718.6219.4497.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,331.544,372.0053.1 %5.0561.41129.5776.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,577.313,429.1679.3 %5.0699.33242.2565.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,139.96623.0089.9 %5.01,230.1232.7797.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,199.795,196.0053.6 %5.01,987.75118.1994.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,178.303,462.0069.0 %5.0408.0457.0086.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง15,448.2723,262.00-50.6 %0.02,958.49102.4696.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,291.501,451.0084.4 %5.0243.299.0096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 11,714.381,336.6188.6 %5.0367.08135.1463.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,619.432,267.4665.7 %5.0105.002.8597.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์21,564.5611,969.0044.5 %5.02,602.66246.6090.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี10,915.3415,357.00-40.7 %0.0443.4255.4887.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,159.664,655.8158.3 %5.01,230.23134.4189.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย9,389.213,809.1959.4 %5.0441.4534.0692.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป16,047.7425,549.00-59.2 %0.028,770.2690.0099.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,496.67438.0094.8 %5.0284.04120.3457.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี10,754.913,237.4869.9 %5.02,564.68114.0095.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง12,953.079,358.8027.7 %5.0714.00160.0077.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก9,883.432,019.0079.6 %5.0856.22162.0081.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี7,738.411,486.7580.8 %5.0196.80140.7228.5 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,427.731,230.0088.2 %5.0537.15218.5059.3 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,868.394,660.0040.8 %5.01,295.531.0099.9 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,973.8713,017.60-86.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,839.881,655.0578.9 %5.0709.3340.6894.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,782.34942.0087.9 %5.05,358.99113.3197.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,954.682,616.9162.4 %5.0614.8771.5288.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช19,268.6656,670.00-194.1 %0.0722.60135.0081.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,672.653,749.5233.9 %5.0167.641.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,209.346,737.5017.9 %5.01,151.781.0099.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,727.381,939.0074.9 %5.0764.53247.6867.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,895.431,992.0074.8 %5.0659.160.9599.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา6,791.591,171.0082.8 %5.0305.0493.9669.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี5,915.391,116.3081.1 %5.09,459.281.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 3,160.701,986.0037.2 %5.056,559.3171.8499.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ7,057.783,000.0057.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 6,590.053,981.6039.6 %5.018,648.81326.2998.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา76,646.033,288.0095.7 %5.0879.2057.0093.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,358.023,474.00-47.3 %0.017,096.7135.0999.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม5,012.322,394.0052.2 %5.019,178.5579.0599.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,647.721,920.0027.5 %5.08,694.600.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 7,766.781,077.1286.1 %5.0386.9817.7295.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช3,797.112,782.5626.7 %5.037,514.6365.2699.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,485.124,556.0046.3 %5.01,252.4457.6295.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี3,295.754,280.00-29.9 %0.023,427.9471.0999.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,777.408,730.48-82.7 %0.0604.7158.4490.3 %5.0
รวม 830,917 500,184 39.80 % 281,050 8,125 97.11 %