กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม247,991.9441,000.0083.5 %5.016,432.452,196.0386.6 %5.0
รวม 247,992 41,000 83.47 % 16,432 2,196 86.64 %