สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ131,098.69136,000.00-3.7 %0.05,792.40484.4091.6 %5.0
รวม 131,099 136,000 -3.74 % 5,792 484 91.64 %