สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ0.00136,000.000.0 %0.00484.400.0 %
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %