สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี126,813.3997,916.0022.8 %5.05,986.26840.6186.0 %5.0
รวม 126,813 97,916 22.79 % 5,986 841 85.96 %