สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ191,466.98279,525.00-46.0 %0.08,587.64842.5890.2 %5.0
รวม 191,467 279,525 -45.99 % 8,588 843 90.19 %