สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ197,577.64279,525.00-41.5 %0.08,587.64842.5890.2 %5.0
รวม 197,578 279,525 -41.48 % 8,588 843 90.19 %