สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา90,397.5454,000.0040.3 %5.05,229.60580.7688.9 %5.0
รวม 90,398 54,000 40.26 % 5,230 581 88.89 %