สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา154,777.14336,000.00-117.1 %0.06,242.641,811.2771.0 %5.0
รวม 154,777 336,000 -117.09 % 6,243 1,811 70.99 %