สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา182,432.59161,215.0011.6 %5.03,280.162,995.788.7 %4.0
รวม 182,433 161,215 11.63 % 3,280 2,996 8.67 %