สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม330,941.75306,510.007.4 %3.510,516.8013,740.27-30.7 %0.0
รวม 330,942 306,510 7.38 % 10,517 13,740 -30.65 %