สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม320,701.41306,510.004.4 %2.010,516.8013,740.27-30.7 %0.0
รวม 320,701 306,510 4.43 % 10,517 13,740 -30.65 %