กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,675,591.003,250,649.0011.6 %5.070,802.0657,783.5718.4 %5.0
รวม 3,675,591 3,250,649 11.56 % 70,802 57,784 18.39 %