กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด
กองบัญชาการกองทัพไทย 0.003,250,649.000.0 %0.0057,783.570.0 %
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %