กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,561,912.803,199,655.3010.2 %5.070,802.0659,063.5716.6 %5.0
รวม 3,561,913 3,199,655 10.17 % 70,802 59,064 16.58 %